Grote invloedrijke bedrijven en financials doen weinig aan beloofde acties tegen ontbossing

  • Categorie: Algemeen
  • 7 min
  • 17 februari 2023
  • Bron: Global Canopy

Uit het 9e jaarlijkse ‘Forest 500” rapport en ranglijst van Global Canopy blijkt dat de bedrijven en financiële instellingen met de meeste invloed op ontbossing onvoldoende actie ondernemen tegen ontbossing, waarbij de financiële sector “jammerlijk achterblijft”.
Global Canopy publiceerde de nieuwe editie van de Forest 500 rapport en ranglijst, waarin het beleid en de prestaties worden gevolgd van de 350 meest invloedrijke bedrijven en 150 financiële instellingen die het meest blootstaan aan ontbossingsrisico’s in hun toeleveringsketens en investeringen. Uit de laatste beoordelingen blijkt dat er maar heel langzaam vooruitgang wordt geboekt op het gebied van ontbossingsmaatregelen. Geen van de bedrijven en financiële instellingen in de Forest 500 is ontbossingsvrij en 40% (201 bedrijven en financiële instellingen) hebben geen enkel beleid inzake ontbossing vastgesteld.Een einde maken aan ontbossing is essentieel om dringende mondiale doelstellingen inzake klimaat, natuur en mensenrechten te verwezenlijken. Ontbossing heeft gevolgen voor de temperatuur op aarde, emissies, biodiversiteit, regenval, ontheemding van gemeenschappen en voedselzekerheid.

Niets doen is een risico voor de financiën, een risico voor het bedrijfsleven en een risico voor het leven.We zijn drie jaar verder dan de deadline van 2020 die veel organisaties zichzelf hebben opgelegd om de ontbossing een halt toe te roepen, en slechts twee jaar verwijderd van de deadline van 2025 van de VN voor bedrijven en financiële instellingen om een einde te maken aan door grondstoffen aangedreven ontbossing, conversie. In het verleden zijn doelstellingen niet gehaald, maar de doelstellingen om een einde te maken aan door grondstoffen aangedreven ontbossing en de daarmee gepaard gaande mensenrechtenschendingen kunnen niet langer worden verschoven.

Veel mensenrechtenschendingen houden verband met ontbossing, maar geen van de beoordeelde ondernemingen voldoet aan de eisen voor alle mensenrechtenverbintenissen naast hun ontbossingsverbintenissen voor alle grondstoffen waaraan zij zijn blootgesteld.

Het algemene beeld voor financiële instellingen is nog slechter: de beweging is veel te traag voor een sector die zoveel macht en mogelijkheden heeft om via zijn investeringen veranderingen teweeg te brengen.

De financiële instellingen die deel uitmaken van de Forest 500 verstrekken 6,1 biljoen dollar aan financiering aan bedrijven in toeleveringsketens met een bosrisico. Maar slechts 16 (11%) financiële instellingen die het meest aan ontbossing worden blootgesteld, hebben een beleid voor alle vier de beoordeelde grondstoffen.

Nieuwe richtsnoeren voor beste praktijken roepen bedrijven en financiële instellingen op om uiterlijk in 2025 een einde te maken aan door grondstoffen veroorzaakte ontbossing, conversie en daarmee gepaard gaande mensenrechtenschendingen. En het is mogelijk deze doelstelling voor 2025 te halen. Met nieuwe due diligence wetgeving, instrumenten, richtsnoeren en gegevens die nog niet bestonden toen deze doelstellingen voor het laatst werden vastgesteld. Niets doen is niet langer gerechtvaardigd.

©2020 Palmoliecrisis

×