Biobrandstof productie

Biobrandstoffen als olie op het vuur

  • Categorie: Ontbossing
  • 3 minuten
  • 11 maart 2020
  • Bron: Boeddhistisch Dagblad

Milieudefensie – biobrandstoffen als olie op het vuur

 

Biobrandstoffen uit voedselgewassen bijmengen in de luchtvaart en vervoersector kan leiden tot ontbossing en klimaatschade, zo blijkt uit het rapport Biofuel to the fire. Beleidsmakers zoals minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen zouden daarom het gebruik van voedselgewassen – vooral palm-, sojaolie en bijproducten – moeten verbannen uit de tank van onze auto’s, vliegtuigen en schepen, stelt Milieudefensie.

De inzet van biobrandstoffen zou volgens diverse klimaatakkoorden de uitstoot van broeikasgassen verminderen. “Maar diesel maken van voedsel is juist schadelijker voor het klimaat dan gewone diesel,” zegt Anne Wijers, campagneleider van Milieudefensie. ”Voor de productie van biobrandstof uit voedsel is veel landbouwgrond nodig. Dat leidt tot ontbossing; planten- en dierensoorten verdwijnen en ook mensen worden van hun land verjaagd. Daarom eisen we dat de regering voedselgewassen verbant uit de tank van onze auto’s, vliegtuigen en schepen.”

De inzet van palmolie en soja als biobrandstof leidt tot een alarmerend hoog risico op ontbossing, schrijven onderzoekers van een partnerorganisatie van Milieudefensie, de Rainforest Foundation Norway. In het rapport analyseren ze de impact van het biobrandstofbeleid van regeringen wereldwijd.

De belangrijkste bevindingen:

– De huidige ambities van regeringen wereldwijd voor het gebruik van biobrandstoffen leiden tot een enorme toename van de vraag naar palmolie en soja in 2030.

– In het slechtste scenario zou deze stijging naar schatting 7 miljoen hectare ontbossing veroorzaken.

– De wereldwijde CO2-uitstoot van deze extra ontbossing wordt geschat op 11,5 miljard ton – meer dan de jaarlijkse uitstoot van China door het verbranden van fossiele brandstoffen.

– De luchtvaart riskeert door sterk toenemende inzet van biobrandstoffen de grootste verbruiker van palm- en sojaolie te worden.

Nederland is binnen de Europese Unie de grootste importeur van ruwe palmolie. Ruim de helft van alle palmolie die in Europa wordt geïmporteerd wordt gebruikt voor biobrandstoffen. In de haven van Rotterdam staat de grootste biodieselfabriek van Europa. Dat is niets om trots op te zijn als je bedenkt dat een verhoogde productie van palmolie en soja tot massale ontbossing heeft geleid in Zuidoost-Azië en Zuid-Amerika.

Biobrandstoffen waren verantwoordelijk voor 90% van de toename van de vraag naar plantaardige olie sinds 2015. Palmolie (inclusief het bijproduct PFAD) en soja zijn de twee plantaardige oliën met het grootste risico op ontbossing. Ze zijn daarom volstrekt ongeschikt als grondstoffen voor biobrandstoffen.

“De EU en de VS hebben maatregelen genomen om brandstoffen op basis van palmolie te voorkomen vanwege het hoge ontbossingsrisico, maar de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen met een hoog ontbossingsrisico neemt nog steeds toe. Dat moet veranderen en snel ”, zegt de auteur van het rapport, Dr. Chris Malins.

©2020 Palmoliecrisis

×